دانلود استاندارد تیرچه

در این بخش سعی بر آن شده است که تمامی استانداردهای تیرچه ، نشریات، مقالات فارسی و انگلیسی در ارتباط با تیرچه آورده شود

استانداردهای ملی ایران

نشریات سازمان برنامه و بودجه

دانلود مقالات فارسی مرتبط با تیرچه

دانلود مقالات انگلیسی مرتبط با تیرچه

دانلود استاندارد های تیرچه

در این برگه سعی بر آن خواهد شد تا تمامی مراجع در رابطه با تیرچه از قبیل (استاندارد تیرچه، نشریات،مقالات) جمع آوری شود. در این بخش مقالات لاتین نیز از معتبرتین ژورنال ها نیز اضافه خواهد شد.

تعریف استاندار

استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهيمی از اين قبيل است.

استاندارد تیرچه

استاندارد تیرچه

استانداردهای سقف های تیرچه بلوک

این استاندارد ها شامل سه استاندارد زیر است.

1- استاندارد شماره1-2909(خرپا و تیرچه خرپایی – ویژگی ها و روش آزمون).

2- استاندارد شماره2-2909 (بلوک های سقفی مورد استاده در سقف های تیرچه بلوک).

3- استاندارد شماره 3-2909 (تیرچه پیش تنیده – ویژگی ها و روش آزمون).

مروری بر سوابق انتشار استاندارد تیرچه 1-2909

این بخش جهت دانلود استاندارد های آماده شده است. سازمان ملی استاندارد در سال 1388 اقدام به انتشار استاندارد 2909-1 کرد. در سال 1392 یک اصلاحیه بر آن انجام داد. در نهایت در سال 1395 این استاندارد را بازنگری کرد. و اصلاحیه آن را در سال 1396 منتشر کرد.

مراجع الزامی استاندارد 1-2909

این استاندارد شامل سیزده مرجع الزامی به شرح زیر است.

1- مقررات مللی ساختمان مبحث 9.

2- استاندارد ملی ایران شماره 446 – سنگدانه های مواد ریز تر از الک 75 میکرومتر.

3- استاندارد ملی ایران شماره 519 – ساختمانها و ابنیه فنی – حداقل بار وارده.

4- استاندارد ملی ایران شماره 3132. میلگرد گرم نورد دیده مصرفی.

5- استاندارد ملی ایران شماره2-3203 – بتن تازه.

6- استاندارد ملی ایران شماره 3206 – بتن تعیین مقاومت فشاری.

7- استاندارد ملی ایران شماره4977 سنگدانه ها – دانه بندی سنگ های ریز و درشت.

8- استاندارد ملی ایران شماره 4978 سنگدانه ها – کلوخه های رسی و دانه های سست.

9- استاندارد ملی ایران شماره 4983 سنگدانه ها – مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن.

10- استاندارد ملی ایران شماره 6044 بتن آماده.

11- استاندارد ملی ایران شماره10272 مواد فلزی.

12- استاندارد ملی ایران شماره 11268 بتن . تعیین دمای بتن سیمان هیدرولیکی تازه اختلاط شده.

13- استاندارد شماره11558. میلگرد سرد نورد دیده مورد مصرف جهت تسلیح بتن.