دانلود استاندارد تیرچه

در این بخش سعی بر آن شده است که تمامی استانداردهای تیرچه ، نشریات، مقالات فارسی و انگلیسی در ارتباط با تیرچه آورده شود

استانداردهای ملی ایران

نشریات سازمان برنامه و بودجه

دانلود مقالات فارسی مرتبط با تیرچه

دانلود مقالات انگلیسی مرتبط با تیرچه

دانلود استاندارد های تیرچه

در این برگه سعی بر آن خواهد شد تا تمامی مراجع در رابطه با تیرچه از قبیل (استاندارد تیرچه، نشریات،مقالات) جمع آوری شود. در این بخش مقالات لاتین نیز از معتبرتین زورنال ها نیز اضافه خواهد شد.

تعریف استاندار

استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهيمی از اين قبيل است.

استاندارد

مروری بر سوابق انتشار استاندارد 1-2909

این بخش جهت دانلود استاندارد تیرچه آماده شده است. سازمان ملی استاندارد در سال 1388 اقدام به انتشار استاندارد 2909-1 کرد. در سال 1392 یک اصلاحیه بر آن انجام داد. در نهایت در سال 1395 این استاندارد را بازنگری کرد. و اصلاحیه آن را در سال 1396 منتشر کرد.

این بخش در حال تکمیل شدن و به روز رسانی است.