عنوان مقاله لاتین:Utilization of oil-based drilling cuttings pyrolysis residues of shale gas for the preparation of non-autoclaved aerated concrete

عنوان مقاله فارسی: بهره برداری از ترکیبات باقیمانده حفاری نفتی از شیل های گازی برای استفاده در بتن گازی اتوکلاو نشده

مشاهده خلاصه مقاله( فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Non-autoclaved aerated concrete made of modified binding composition containing supplementary cementitious materials

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله(فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Non Autoclaved Aerated Concrete (NAAC) Blocks An Alternative Building Construction Material

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله

عنوان مقاله لاتین: Introducing a Method to Determine Nonautoclaved Aerated Concrete Air content Based on Packing Theory

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله

عنوان مقاله لاتین:High Strength Non­Autoclaved Aerated Concrete

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله(فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Development Of Light-Weight Concrete Using Non Autoclaved Aerated Concrete (Naac) With Palm Shell

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله(فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Thermogravimetry analysis, compressive strength and thermal conductivity tests of non-autoclaved aerated Portland cement–fly ash–silica fume concrete

عنوان مقاله فارسی: آنالیز ترموگرافی ، مقاومت فشاری و ضریب هدایت حرارتی بتن هوادهی (گازی)اتوکلاو نشده حاوی سیمان پرتلند خاکستر بادی و دوده سیلیس

مشاهده خلاصه مقاله فارسی (فارسی):

عنوان مقاله لاتین:Utilization of circulating fluidized bed fly ash in preparing non-autoclaved aerated concrete production

عنوان مقاله فارسی:استفاده از پسماند صنعتی دیگ بخار نیروگاه برق و خاکستر بادی در تولید بتن هوادهی(گازی) غیر اتوکلاو

مشاهده خلاصه مقاله (فارسی)

مقاله بلوک naac

در این بخش ابتدا توضیحات مختصر ارائه میشود. سپس به بررسی مقاله بلوک naac که در بالا آمده، میپردازیم.

بلوکNAACچیست؟

این دسته از بلوک ها زیرشاخه ای از مصالح بلوک سبک است و از نظر ساختاری شباهت بسیار زیادی به بلوک aac دارد.بزرگترین تفاوت بلوک های NAACبا بقیه ی بلوک ها از لحاظ ساختاری میباشد به طوری که برای ساخت اثین بلوک ها از فرآیند اتوکلاو استفاده نمیشود.به همین علت به آن ها بلوک های سبک گازی غیر اتوکلاوه شده یا NAAC گفته میشود.

بلوک NAAC
بلوک NAAC بلوک گازی اتوکلاو نشده

ماهیت بلوک NAAC چیست؟

دلیل انتخاب این اسم,نبود فرآیند اتوکلاو میباشد.به همین دلیل ساختار آن ها تخلخل کمتری به خود میگیرد.

با این تفاسیر بلوک هایNAAC جزو محصولات ایده آل امروزه ی بازار هستند.

میزان مصرف آب درتولید بلوک naac

طبق مقاله بلوک naac معتبر که میزان مصرف آب در سه بلوک را بررسی کردند. کمترین میزان مصرف به ترتیب، بلوک clc، بلوک naac، بلوک aac میباشد. و از نظر زیست محیطی این بلوک دارای رتبه دوم است. علت بیشتر بودن میزان مصرف آب، در بلوک اتوکلاو شده1- استفاده از آهک م گچ در فرآیند تولید است. 2-در سیستم اتوکلاو از بخار آب استفاده میشود.