بلوک NAAC

بلوک های ساخته شده از بتن هوادار اتوکلاو نشده (non autoclaved aerated concrete) را به اختصار NAAC می نامند.

NAAC

NAAC

مواد تشکیل دهنده بلوک naac

مواد تشکیل دهنده این بلوک مانند بلوک aac است.

آهک

سیمان

پودر آلومینیوم

پوزولان (خاکستر بادی، زئولیت، سرباره کوره آهن و …)

ماسه سیلیسی (پودر کوارتز)

گچ

مواد اصلی این بلوک آهک، سیمان و پودر آلومینیوم  هستند و در بعضی از برندها ممکن است از ماسه سیلیسی(پودر کوارتز) یا خاکستر بادی استفاده کنند و یا از سنگ کچ پودر شده به میزان خیلی محدود.

تفاوت های بلوک aac و naac

1- همانطور که از نام بلوکها مشخص است بلوک naac مرحله عمل آوری تحت فشار بخار آب (اتوکلاو) را ندارد.

2- میزان مصرف سیمان در بلوک naac بین 30 تا 38 درصد مصالح خشک مصرفی است. میزان مصرف سیمان در بلوک aac بین 14 تا 18 درصد مصالح خشک مصرفی است.

 

این بخش در حال نگارش است