بلوک سفالی

بلوک سفالی نوعی بلوک است که برای ساخت آن از خاک رس,آهک و افزودنی های دیگر استفاده میشود.

پس از تهیه گل و قالب و برش زدن,بلوک ها را خشک و سپس در کوره با دمای 900 درجه سانتی گراد میپزند.

این عملیات به صورت صنعتی است و با ماشین ماشین آلات انجام میشود

مشخصات این بلوک :

این بلوک های با ضخامت 5 تا 20 سانتی متر به منظور کاربرد های مختلف تولید میشود.

این بلوک ها متراکم هستند. و مقاوم در برخورد با یکدیگر صدای زنک میدهند. و با کشیدن ناخن روی آنها خطی نمی افتد.این بلوک های مرغوب رنگ یکنواختی داشته و سطح آن بدون آهک میباشد.همچنین میزان جذب این بلوک ها بین 6 تا 18 درصد میباشد.

خواص ظاهری و حرارتی بلوک سفالی

وزن مخصوص

وزن مخصوص این بلوکها در محدوده 500 الی 800 کیلوگرم در متر مکعب است.بلوکهای دارای سلول کمتر وزن مخصوص کمتری دارند. وزن مخصوص باملات (در دیوار) در محدوده 1300 کیلوگرم در متر مکعب است.

ضریب انتقال حرارت

طبق پیوست 8 مبحث 19 مقررات ملی در محدوده 0.16 تا 0.78 است. و این مقدار وابسته به ضخامت دیواره، و ضخامت بلوک است.

ضریب انتقال حرارت بلوک سفالی

ضریب انتقال حرارت بلوک سفالی

میزان عایق صوتی

طبق پیوست سوم مبحث 18 مقررات ملی شاخص کاهش صدای وزن یافته در محدوده 42 تا 46 است. که این میزان به ضخامت دیوار بستگی دارد.

جدول صدابندی هوابرد دیوار

صدابندی هوابرد دیوار سفالی

معایب بلوک سفالی:

1:احتمال آلودگی خاک رس به آهک در معدن کارخانه تولید کننده که موجب بروز ترک در سطح گچ خواهد شد.

2:سنگینی این بلوک ها باعث سنگینی سازه میشود.وزن هر متر مربع دیوار سفالی بالغ بر 200 کیلوگرم است.

3:زمان اجرای نسبتا طولانی است. البته در نمونه های با اندازه بزرگ این مقدار کمتر است.

4:نیاز به لایه ی ضخیم تر گچ و خاک جهت هموار سازی سطح دیوار.

این بخش در حال نگارش است